Etusivu » Terveys » Koulutus Elämään Säätiö tukee opettajien ja vanhempien kasvatustyötä
Sponsoroitu

Suunnitelmallisen terveys- ja päihdekasvatuksen avulla lapsi oppii tekemään hyviä, terveyteen vaikuttavia valintoja.

Terveelliset elintavat rakennetaan varhaislapsuudesta lähtien. Terveyttä tukevien valintojen tekemiseksi lapsi tarvitsee ikätasonsa mukaisesti tietoa esimerkiksi omasta kehostaan.

Päiväkodeilla ja alakouluilla on vuodesta 2001 saakka ollut mahdollisuus tilata Koulutus Elämään -oppitunteja, jotka vastaavat näihin terveyskasvatuksen tarpeisiin.

– Oppituntimme huomioivat valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet. Opettajamme ovat kasvatusalan ammattilaisia, jotka ovat saaneet erityiskoulutuksen opetusohjelman toteuttamiseen 3–13-vuotiaille lapsille, sanoo Koulutus Elämään Säätiön toiminnanjohtaja Sami Teikko.

Opetusohjelmaa toteutetaan vuosittain mukana olevissa oppilaitoksissa lähi- tai etäopetuksena.

Koulutus Elämään -oppitunneilla lapsi oppii elämyksellisesti kehon hyvinvoinnin lisäksi muun muassa tunteista, kaverisuhteista ja valintojen tekemisestä.

Opetusohjelman läpäisevänä tavoitteena on lapsen itsetunnon vahvistaminen.

– Kun lapsella on hyvä itsetunto, hän ei koe painetta esimerkiksi kokeilla päihteitä miellyttääkseen muita.

Teikko lisää, että myös kodin tunneilmapiirillä on huomattava merkitys lapsen hyvinvointiin. Kun lapsen ja vanhemman välillä on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, vaikeistakin asioista on helpompi puhua.

– Tunneilmapiiri koostuu kaikkien perheenjäsenten välisestä vuorovaikutuksesta, ja opetusohjelmassa pyrimme lapsen ja vanhemman välisen keskusteluyhteyden parantamiseen. Vierailumme aikana nostamme lasten valmiuksia hakea apua myös muilta tahoilta.

Usein säätiöön ottaa yhteyttä vanhempi, joka toivoo Koulutus Elämään -oppituntia lapsensa oppilaitokseen.

– Silloin olemme alakouluun tai päiväkotiin yhteydessä ja sovimme heidän kanssaan vierailusta.

Haluatko opetusta koulullesi? Täytä yhteydenottopyyntö tästä!

Koulutus Elämään Säätiö sr:
• Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton
• Toteuttaa kansainvälistä Life Education -ohjelmaa
• Tavoittaa vuosittain 24 000 lasta ja heidän perhettään Suomessa

Next article